Nago utav anledningarna mot att mig fordjupat mej ino forskningen forsavit anknytningens signifikans sta sexlivet

befinner si att sjalv upplever att de flesta saso soker hjalp hos mig for sexuella besvar inneha olika stadium bruten otrygg samband. For att dryfta sexuella dilemma befinner si det betydelsefullt tillsamman fortrosta – bade mo mig sasom psykoterapeut sam mo en eventuell medspelare. Det blir centralt att utga av en kollekti insikt pro hur otryggheten orsakar dom dilemma sasom erhalla. I nagon parterapi ar det otroligt vardefullt att beskada forsavitt, samt ino odla fall hurda, personernas anknytningsstil kan splittra sig. Vi behover utga av den atminston forsakra partnerns behov – annars blir det svar sta paren att anlanda narmare varandra sam komma tillratta tillsammans problemen inom sexlivet. Enkom det att bli varse forsavit att anknytningsstilarna skiljer sig at, sam hurdan det paverkar relationen sam sexlivet, kan befinna nago aha-upplevelse.

Par omraden verkar innehava storst signifikans for hur vi uppfattar vart sexliv och relationen i grandiost hurda ideligen vi ager goka sam var kompetens att prata med varandra om sexlivet. Ligga med kan behaga flera bruten vara anknytningsbehov och kan formedla oss narmiljo, intimitet samt aktning. Det finns massor plug saso visar att relationer darborta bagge parter kanner sig tillfredsstallda i forsvinna sexuella behov befinner sig stabilare sam att det finns nagon storre valbehag med relationen inom grandios. Och det befinner sig kanske inte forvanande att sexuella dysfunktioner leder till okade spanningar och konflikter ino relationer. Flertal otryggt kringgaend anknutna tycks exempelvi aga bilden fran att romantisk love, sasom den framstalls i Hollywoodfilmer, icke finns. Do vill mycket greppa nagon viss kanslomassig stracka sam inneha nagon benagenhe att beskada sex samt karlek som ett pa separata omraden. Nar saken da sexuella stunden befinner si ovanfor kan hane till exempel vilja skrida darifran ino stallet darfor att samlag innestaend och gos sam kanske pladdra en aning. Alternativt odla foredrar herre ligga med pa platser saso ej inbjuder till intimitet – kanske inom tvattstugan alternativt inom badrummet, fa i forbifarten. Sjalvsex (eller onani) ar samt nagot saso man agnar sig till inom storre utstrackning.

Saso kontrast gor otryggt ambivalentas otillfredsstalldhet, och stundom tvangsmassiga atra postumt lov sam sakerhet, att do kan dyka upp att likstalla konsumgange tillsammans foralskelse sam ljuda sexuellt hag sam sexuella aktiviteter funk som en barometer pa kvaliteten i relationen. Att pippa overtolkas saso att det befinner sig djupa emotione inom omlopp ino relationen – fasta partnern ej kanner likadant. Det okar risken darfor at uppleva sig avvisad.

Goka utfor likasa att vi upplever att relationen befinner sig inflytelserik

I undersokningar inneha herre kunnat flyga att tandem over lag upplever att relationen befinner sig forbattrin nar do just haft enastaende samt tillfredstallande konsumgange. Det innefatt speciellt tvehagsen anknutna, som ino fortfarand hogre omfattning skattar relationen sasom framat postum ligga med. De upplever idelige missnoje med relationen mot vardags, skada kanner sig mer nojda nar de har haft en duktig erotisk upplevelse. Delad anknutna befinner sig kansligare pro kanslomassiga upp- sam nedgangar ovan huvud taget. Den narvarande starka kopplingen emella sex och hur herre upplever relationen inom grandios varierar lite bundenhet villi kon. Konsumgange befinner si e itu manga taktik att framfora approximation samt faststalla sin partners nytta ino alla relationer, skada forut otryggt ambivalenta ar erotis tillfredsstallelse viktigare darfor att de amna uppleva sig nojda med relationen ino stort.

Skad vilken anknytningsstil vi age paverkar saledes likasa hurdan vi tittar pa relationen konsumgange nyttig länk samt love

Vi behover granska vilka faktorer sasom villig ett mer principiell flat paverkar det sexuella problemet, darbort anknytningen befinner sig nago viktig dyli.

E taktik att utforska vuxnas anknytningsstil ar att bruka sig utav sjalvskattningsformular. emedan far ni besvara villig fragor om exempelvis hurdan ni upplever det att finnas avhangi e annan, hurda betydelsefullt det ar stav dig tillsamman sjalvbestammande och forsavit ni oroar de kopiost for din forhallande. Det finns atskilliga som erbjuder tester online. Kar borde fast a fanga resultaten med nagon gnutta salt. Mig resonerar hela tiden kring dess validite tillsammans mina klienter. Har befinner sig ett fotografi sammanfattning bruten do skilda anknytningsstilarna.